خبر20:

آیت الله سیدحسن خمینی با حضور در اولین کنگره سازمان دانش آموزی، مجلس دانش آموزی را از واجبات برای دانش آموزان دانست و تاکید کرد: مجلس دانش آموزی به دانش آموزان تمرین مردم سالاری می دهد. اگر اکنون برخی در مقابل این مردم سالاری می ایستند به دلیل آن است که این موضوع برای آنها مرور نشده است.

منبع : اخبار آموزش و پرورشمجلس دانش آموزی به دانش آموزان تمرین مردم سالاری می دهد
برچسب ها : دانش ,سالاری ,مردم ,آموزی ,مجلس ,آموزان ,مردم سالاری ,مجلس دانش ,دانش آموزان ,دانش آموزی ,تمرین مردم ,دانش آموزان تمرین